Dostlardan birini xilas etmək üçün digərləri oyuna qatılmalıdır. Jumanjinin qaydaları dəyişib və oyun əvvəlki kimi deyil. Yaşamaq üçün dostlar oyunun ən naməlum və sirli guşələrini – quraq səhradan qarlı dağlaradək səyahət etməlidir.