"Arşın mal alan"

                          12-pərdəlik marionet tamaşası

          Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən 1913-cü ildə yazılmış musiqili komediya əsasında

               Tamaşanın quruluş müddəti: 1985–1990-cı illər 
               Fonoqramın lentə alınması: 1988-ci il