Selfi, emodji, snapçat və sekstinq – bunları yaxşı bacaran yuxarı sinif şagirdi Lili və onun rəfiqəsi bitməyən azğın əyləncə gecələri, fitnə və öhdəliksiz seks dünyasında yaşayırlar. Lakin bir gün xaker hücumu nəticəsində tonlarla çirkab və kompromat açıq girişə sızanda məhz onları günahkar çıxarırlar. Salem sakit şəhərciyi qanlı anarxiya düşür və burada ancaq kim tez öldürsə o sağ qala biləcək...