1917-ci il, Birinci Dünya Müharibəsinin qaynar ili. İki gənc əsgərə ölümcül təhlükəli missiya həvalə edirlər. Onlarl düşmən ərazisini keçərək yüzlərlə əsgərin həyatını xilas edəcək məlumatı gətirməlidirlər.  Onlar zaman yarışını qazana biləcəklərmi?