Hər kəs düşünə bilir ancaq hər kəs "yaradıcı düşünə" bilmir eləcə də "özünü ifadə" etməkdə problem yaşayır.
Buna görə də insan üçün lazım olan ən önəmli şeylərdən bir məhz yaradıcı düşünmə və özünü ifadədir çünki tez-tez elə bir hadisə olur ki,özünü və ya nəyisə təqdim edəndə "ürəyin istəyən" kimi olmur.
Beynində nə danışacağını bilirsən ancaq ifadə edəndə sıxıntılar yaranır.
Bundan əlavə sənə qarşıdakı insanlar baxır deyə həyəcan, qorxu, stress yaranır və nitqin daha da pis olur.

Məhz bu təlimdə belə problemlərin aradan qaldırılması, beyinin yaradıcı düşünmə, sürətli çalışma formalarını, özünü ifadə bacarıqları və natiqlik haqda yeni biliklər əldə edəcəksiniz.