Superqəhrəmanlar qrupu Qotemin cinayətkar dünyasının başçısı, biznesmen Roman Sionislə qarşı-qarşıya