Türkiyənin kənd təsərrüfatı üzrə fəaliyyət göstərən “7 dəniz şirkəti” – heyvandarlıq, toyuqçuluq, meyvəçilik, zeytunçuluq, torpaq, tarla bitkiləri, peyzaj memarlığı, suvarma, toxumçuluq, qida sahələrində çalışan sahibkarları ASK-da keçiriləcək seminara dəvət edir.
Ətraflı məlumat: https://bit.ly/2RSFqkp