Okeanları dolaşan və xəzinələr axtarışında olan cəsur və coşğun kapitan Sablezuva maraqlı macəraları. Onun başlıca məqsədi istənilən arzunu həyata keçirən sehirli brilyanta sahib olmaqdır. Amma günlərin bir günü sadə bir oğlan qüdrətli daşı dəniz quldurunun burnunun ucundan oğurlağa qərar verir.