"Ferma Teoremi" (Rusiya, 2017)
Rejissor: Murad Şahbazi
Filmin müddəti: 45 dəq.

Məşhur riyaziyyatçı-professor Feldmanın həyat yoldaşı, bəsirət vergisinə malik olan Anna ekstrasensdir. Hər dəfə bu vergidən istifadə etməyə görə həyatının illərini verməli olur. Bütün bunlar arzuedilməz diaqnoza gətirib çıxarır. Hər günün öz hökmü var... 
O, ərinə kimin və nəyin bahasına onu müalicə edə biləcəyini söyləyir...

Film rus dilində nümayiş olunacaq
20 noyabr, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
"Теорема Ферма" (Россия, 2017)
Режиссёр: Мурад Шахбази
Продолжительность: 45 мин.

Анна – экстрасенс, и жена известного математика профессора Фельдмана обладает даром предвидения, за каждое применение которого расплачивается годами своей жизни. Все это приводит к неутешительному диагнозу. Счёт идет на дни, она рассказывает мужу, кто именно может ее исцелить и какой ценой...

Фильм будет показан на русском языке
20 ноября, в 19:00
Вход свободный

_________
Fermat Problem (Russia, 2017)
Director: Murad Shahbazi
Duration: 45 min.

Anna, a mentalist, and the wife of a famous mathematician, Professor Feldman, can foresee the future.
But her talent takes a huge toll on her – each time she uses it, her life becomes shorter. The bill goes on for days, so Anna decides to tell her husband exactly who can heal her and at what price.
In a desperate attempt to save Anna’s life, Professor Feldman agrees to call the Devil, and offers his own soul in exchange for a miraculous cure...

The film will be shown in Russian
November 20, 7 pm
Free admission