Açıq-mavi kirpi Sonik yeni tapdığı insane dostu Tom Vaçovski ilə birlikdə Yer Kürəsindəki həyatın çətinlikləri ilə tanış olur.  Doktor Robotçu isə Soniki əsir götürərək, onun qeyri-məhdud super gücündən istifadə edərək, dünya üzərində hakimiyyətə nail olmağa çalışır.