Filmin biricin hissəsinin sonunda qara sehrbaz Qellert Qrin-de-Vald Nyut Salamanderin köməyi ilə MAKUS-un əməkdaşları tərəfindən tutulur. Öz sözünün üstündə duran qara sehrbaz möhtəşəm qaçış təşkil edir və özünə tərəfdaşlar yığmağa başlayır. Onların bir çox isə sehrbazın əsl məqsədini heç bilmirlər: planetdə qüdrətli sehrbazların bütün cadugar olmayan məxluqlar üzərində üstünlüyünə nail olmaqdır. Qrin-de-Vald planlarını pozmaq üçün Albus Dambldor öz keçmiş tələbəsi Nyut Salamanderə müraciət edir. Salamander kömək etməyə razılıq verir lakin, hansı təhlükə ilə rastlaşacağını təsəvvür etmir.