PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) kursu AHA tərəfindən rəsmi olaraq akkreditə olunmuş təlimçilər tərəfindən aparılır. Kursun sonunda beynəlxalq sertifikat veriləcək. Əlavə məlumat üçün (050) 2000640 nömrəsinə zəng edin.
PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) course, provided by AHA accredited instructors. In the end of the course you will get an international certificate. For more information, please call (050)2000640.
Курс PHTLS (Pre-Hospital Trauma Life Support) проводится инструкторами официально аккредитованными AHA. По окончании курса будет выдан международный сертификат. Для подробной информации, обращайтесь по номеру (050) 2000640.