Bizi Hatırla filmi, atası ilə maraqlanmayan birinin, atası xəstələndikdən sonra onunla əlaqə qurmağa
çalışan insan haqqındadır. Kaan sahib olduğu karyeraya çox güc sərf edərək nail olmuşdur. Yoldaşı və iki
uşağı ilə sakit həyat sürür. Öz həyatını yaşayarkən, bir sahil şəhərində yaşayan atası Əşrəflə çox da
maraqlanmır. Atası xəstələndikdə öz yanına gedə bilmədiyi üçün, onu İstanbula, öz yanına gətirməyi
seçir. Ata, oğlunun evində ailəsinə çətinlik törətməkdən çəkindiyi üçün, öz evidə qayıtmaq istəyir.
Alışqan olmadıqları vəziyyətə düşdükləri bir vaxtda, ata ilə oğul bir-birilərinə necə yadlaşdıqlarını hiss
edirlər.