Filmdə hadisələr, keçmiş dostların başına gəlir. Dincəlmək üçün sıx meşəlikdə yerləşən otellərin birində məskunlaşan dostlar sən demə, Vampirlərin məskəninə gəlib çıxıblar.