RST korporasiyası bu yaxınlarda öldürülmüş əsgər Rey Harrisonu  həyata qaytarır. Nanorobtlardan ibarət qoşun onun qanında Reyi fövqəladə insani gücə malik ölümsüz Bladşota çevirir. Reyin bədənini idarə edən şirkət, onun dərrakəsi və düşüncələrinə təsir göstərməyə başlayır. Amma həqiqəti ortaya çıxarmaq üçün qəhrəman hər şeyə hazırdır.