Bu çərşənbə İçərişəhərdə Azərbaycan cazının əfsanələrinin ifasına bürünəcək!