29 yaşlı, İTU məzunu Sərdar həyatını animatorluq edərək yaşayan özünə qapanan biridir. Uzun
müddətdir ki, Ah Gözəl İstanbul jurnalında işləyən, idealist jurnalist Gizəmi sevir, amma Gizəmin onun
varlığından belə xəbəri yoxdur. Sərdar ev yoldaşları Batu və Masalla girdiyi bir mərcin nəticəsində
Gizəmlə tanış olub, sevgili olmağa qərar verir. Gizəmin jurnalda hazırlayacağı reportajın mövzusu
filofobiyadır (sevmək qorxusu) və Sərdar özünü filofobik biri kimi qələmə verir. Bir tərəfdən Gizəmi sevən
jurnal müdiri Arda ilə, digər tərəfdən də onu evləndirməyə çalışan anası Həlimə ilə mübarizə aparmağa
başlayan Sərdarın işi getdikcə çətinləşir.