Uğursuz qarət zamanı həlak olan soyğunçuların həyat yoldaşları haqqında əhvalat. Yeni dul qalmış qadınlar başlanmışı özləri sona çatdırmaq istəyirlər - polis və rəqiblər ilə məsələləri ayırd etmək, ən əsası isə onların həyat yoldaşlarını təhlükə altına kimin atdığını öyrənməkdir.