Hacı Xanməmmədov 100 il - “Xalq çalğı alətləri ifaçılarının I respublika müsabiqəsi”
Ətraflı: https://goo.gl/ZfAesp
#Millikonservatoriya #HacıXanməmmədov #Müsabiqə