Apokalipsisin yetişməsindən min il keçdi. Bəşəriyyət artıq yeni qaydalarla yaşamağa adaptə oldu. Gəzən
nəhəng meqapolislər çöllükləri gəzərək, xırda şəhərləri resursları üçün məhv edirlər. Londonun aşağı
səviyyələrindən olan Tom Netsuortinin qarşısına qanundan gizlənən üsyankar Ester Şou çıxdığında, onun
həyatı təhlükəyə düşür. Onlar görüşməməli idilər, amma gələcəyi dəyişmək onların taleyidir.