CSH Group Education sizi ilk dəfə olaraq Azerbaycan dilində Proses Mühəndisliyi üzrə Kursa dəvət edir!

"Proses mühəndisliyi üzrə elementary kurs" 1 Noyabr 2018-ci il tarixindən etibarən CSH Group Education ofisində keçiriləcək.

Kursun məzmunu:

1. Proses mühəndisliyinə giriş
2. Vahid və ölçülər
3. Enerji və Material balans
4. Maye və qaz axınlarının statik və dinamik vəziyyəti
5. Təzyiq düşqüsü və axının ölçümləri
6. Axın növləri: Nyuton və qeyri-Nyuton mayelər