Kurs psixoloji konsultasiyanın aparılma qaydalarını,etik prinsipləri, davranış nəzəriyyələrini və 1960-cı illərdən etibarən terapiya sahəsində aktiv istifadə edilən Kognitiv Davranış Terapiyasının qaydalarını,müxtəlif pozuntularda tətbiqini öyrətməyi qarşısına məqsəd qoyur.