Xaç yürüşlərinin veteranı Robin Qud və mavr - komandiri İngiltərəyə qayıtdıqda görürlər ki, ölkələri korrupsiyada batır. Birlikdə onlar məsələni dəyişmək qərarı verirlər və mərkəzində sirli quldur olan kütləvi inqilabın nazim çarxını işə salırlar.