"Gəl danışaq" klubun görüşlərinə start verildi.

İnsanların bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqə qurma prosesinin səmərəliyi əsasən kommunikasiyanın psixoloji biliklərindən asılıdır. Ortaya çıxan problemlər, mübahisələr, incikliklər və vacib məsələlərin mahiyyətini daha yaxşı anlamaqda kömək edən, sağlam və uğurlu ünsiyyət üçün lazım olan bacarıq və qabiliyyətləri inkişaf etdirəcək bəzi effektiv kommunikasiya texnologiyaları ilə tanış olacağıq. 

Ünvan: World Language Center
Said Rustamov 17, Axundov bağınn yaxınlığında.