Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
Dirijor - Elşad Bağırov
Solist - Ümidə Abbasova

Proqram:
İ.Brams - Violin və orkestr üçün Konsert D-dur, op.77
P.İ.Çaykovski - Simfoniya N.5 e-moll, op.64

_________

Azerbaijan State Symphony Orchestra named after Uzeyir Hajibeyli
Conductor - Elshad Baghirov 
Soloist - Umida Abbasova