Hər birinizi "İnsanlara təsir mexanizmləri: inandırma texnikaları" təliminə dəvət edirik.

İnsanları inandırma texnikaları, auditoriyanın idarə olunması mexanizmləri, kütlə psixologiyası və s. kimi mövzular bu təlimdə...

TƏLİMDƏ ÖYRƏNƏCƏYİNİZ MÖVZULAR:

1. İnsanları inandırma texnikaları
2. Auditoriyanın idarə olunması mexanizmləri
3. Çıxış zamanı həyəcanı aradan qaldırma üsulları
4. Manipulyativ metodlar
5. Kütlə psixologiyası haqqında 
6. Lider və rəhbər arasındakı fərqlər