Həsən Həsənovun “Qürbətdən gələn məktublar” tamaşası. Əsər Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M. F. Axundzadə və onun oğlu Rəşid haqqındadır. Ədib oğlunun Avropada təhsil alaraq, milləti üçün layiqli vətəndaş olmasını arzulayır.Ata övladı üçün əlindən gələni əsirgəmir və hər dəfə oğlundan məktub alanda,sevinci yerə-göyə sığmır.Əsərdə müəllif M.F.Axundovun millət və yetişməkdə olan gənc nəsil haqqında qiymətli fikirlərinin şahidi oluruq. Tamaşanın quruluşçu rejissoru Xalq artisti Mərahim Fərzəlibəyovdur.Əsas rollarda Xalq artisti Ramiz Məlik,Xaql artisti Laləzər Mustafayeva və başqalarıdır.