Dostlar,
YARAT Müasir İncəsənət Mərkəzində "Şəhər bir orqanizm kimi" mövzusunda memarlıq mühazirəsi keçiriləcək. Tədbirdə DRA&U-nın baş memarı və təsisçisi Corcio Pini və həmin şirkətin baş direktoru və yeni texnologiyaların inkişafı üzrə direktoru Conatan Arbibin çıxışları baş tutacaq.

Rem Kolhas (məşhur Niderland memarı): "Şəhərlər dəyişir və bu prosesin dayandırılması mümkün deyil, çünki şəhər bir orqanizm kimi fəaliyyət göstərir və zaman keçdikcə, o, qaçılmaz olaraq dəyişir". Bu ssenari üzrə, şəhərsalma və müasir cəmiyyət arasında yaranan kommunikasiya problemlərinin vaxtlı-vaxtında, lakin çətin həllində, memarlığın mühüm rolunu dərk eləmək lazımdır.

DRA&U haqqında

DRA&U şirkətinin fəlsəfəsi – həyatda güc və rahatlıq təmin edən, təşkilatın konsepsiyasına uyğun gözəlliyin təşviqidir. Hazırda DRA&U Avropa, Şimali Afrika, Asiya və Cənubi Amerikanı əhatə edən bir çox ölkədə fəaliyyət göstərir.

Tədbir ingilis dilində Azərbaycan dilinə sinxron tərcümə ilə keçiriləcək

4 Dekabr, saat 19:00
YARAT Mərkəzi
Giriş sərbəstdir

_________
Друзья,
В центре современного искусства YARAT состоится архитектурная лекция, посвященная теме "Город как организм". Поговорить об этом приедут главный архитектор и основатель DRA&U Джорджио Пини и генеральный директор и директор по развитию новых технологий DRA&U Джонатан Арбиб.

«Города меняются, и остановить этот процесс невозможно, так как город функционирует как организм и со временем неизбежно меняется» (цитата Рема Колхаса). 
В этом сценарии нам необходимо осмыслить решающую роль архитектуры как своевременного, но часто затруднительного решения коммуникационных проблем, возникающих между городским планированием и современным обществом. 

О компании DRA&U

Философия DRA&U – это продвижение красоты в рамках организации, обеспечивающей силу и гибкость в повседневной жизни. В настоящее время DRA&U работает в десятке стран, которые охватывают Европу, Северную Африку, Азию и Южную Америку. 

Язык лекции: Английский, с синхронным переводом на Азербайджанский язык
4-го декабря, в 19:00
Центр YARAT
Вход свободный

_________
YARAT Contemporary Art Space invites you to the architectural lecture devoted to the topic of "City As Organism". This topic will be described by Giorgio Pini Principal Architect and founder of DRA&U and general director and director of new technology development of DRA&U Jonathan Arbib.

"Cities change and it is impossible to stop this process because the city is an organism and as such over time, inevitably, changes" (cit .. Rem Koolhaas). In this scenario we need to comprehend the important role of architecture as a timely but often inconvenient response to the communication challenges between the urban planning and contemporary society. 

DRA&U (Digital Research for Architecture and Urbanism) envisions beauty and organisation as a philosophy bringing strength and flexibility as a daily requirement. DRA&U operates currently in a dozen countries that span between Europe, North Africa, Asia and South America. 

Language: English with simultaneous translation into Azerbaijani language

December 4, 7 pm
YARAT Centre
Free admission