Interested in U.S education but hesitating about living in the U.S.? Information about U.S holidays, traditions, culture will help you to better adapt to life in the U.S and have successful cultural adjustment 
Entrance is free and open to everyone!
Date: December 6, 2018
Time: 18:00
Address: Caspian Business Center, 2nd floor
Phone:(+99412) 436 75 30

ABŞ-ın təhsilinə maraq göstərir, ancaq ABŞ-da yaşamaqda tərəddüd edirsiz? ABŞ-ın bayramları, adət-ənənələri, mədəniyyəti haqqında əldə edəcəyiniz məlumatlar, ABŞ-da tələbə həyatına bələd olmaqa və mədəniyyətin uğurla tənzimlənməsinə kömək edəcək 
Giriş sərbəst və hər kəsə açıqdır!