Çox zaman gözlədiyiniz jazz gecəsi nəhayyət "Moon Blue"-da