Hadisələrin ardı və yeni macəra... "Qız Qacırtma"da qızı qaçırdaraq evlənən qəhramanlar bu filmdə
qatarla bal ayına Gürcüstana yola düşür. Eyni zamanda Məmmədin bacısını Afrikalı biri qaçırdır.. Qatarda
qəhramanların macəraları və "action" başlayır... Afrikalılar, kovboylar ve bizim qəhramanlarımız üz-üzə
qalır... Digər tərəfdən də "Taksi" filminin qəhramanı Danielin bacisi oğlu bizim qəhramanlara kömək edir.