Tamaşanın adı: Arzular Bağı
Göstəriləcəyi vaxt: 14 və 15 dekabr, saat 19:00
Müddət: 60 dəqiqə
Yaş həddi: 10+
Müəllif: Pərviz Bəşərdüst
Rejissor: İmam Həsənov
Bəstəkar: Ayaz Qəmbərli
Rollarda: Əməkdar artist İlqar Cahangir və aktyor Rauf Şahsuvarov
Təqdim edir: ADO teatrı və "Çıxış" teatrı

Tamaşa haqda: Psixiatrik mərkəzdən qaçmış iki psixoloji problemli şəxs öz arzularını, xəyallarını reallaşdırmaq istəyir. Biz onların gözü ilə uşaqlaşır, böyüyür, evlənir, qocalır və ölürük... Məgər belə xəyallarda yaşayıb ölmək olar?!

Tragikomediya janrında olan tamaşanın premyerası 2013-cü ilin dekabr ayında ADO teatrında olub. Tamaşanın yaranmasının 5 illiyi ilə əlaqədar iki günlük xüsusi nümayiş təqdim edirik.

ADO haqda: ADO Theatre – Collective 15 iyul 2013-cü ildə aktyor və rejissor Elmin Bədəlov tərəfindən yaradılıb. Azərbaycanın ilk müstəqil və modern teatrı kimi tanınıb. İncəsənətin müxtəlif sahələri ilə məşğuldur.

"Çıxış" haqda: "Çıxış" teatrı 2018-ci ildə kino və teatr rejissoru İmam Həsənov tərəfindən yaradılıb.

Biletin qiyməti: 10 AZN (Şəhərin bütün kassalarından, iTicket.AZ onlayn bilet satış portalından, Gənclik Mall və 28 Mall ticarət mərkəzlərindən, Asan Xidmət Mərkəzlərindən əldə edə bilərsiniz).

Bilet satış məntəqələri: https://iticket.az/az/point-of-sales

Yer sayı: 50
Teatrın ünvanı: Bakı, Mirzəağa Əliyev 245, AZ1014
Teatrın ünvanını tapmaq üçün: www.ado.az/contact
Teatrla əlaqə: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Rəsmi sayt: ADO.AZ
Rəsmi səhifələr:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
__________________________

Performance: Garden of Dreams
Showtime: 14 and 15 december, 2018 (19:00)
Duration: 60 minutes
Age restriction: 10+
Playwright: Parviz Bashardust
Director: Imam Hasanov
Composer: Ayaz Gambarli
Cast: Ilgar Cahangir and Rauf Shahsuvarov
With the support of: ADO theatre and "Çıxış" theatre

About the performance: Two men escape a psychiatric hospital to make their dreams and desires come true. Through the two characters, we see ourselves growing up, getting married and old, dying. But do they really get their dreams and do they want it? 

This tragicomedy premiered in 2013, in the month of December. On the occasion of the 5th anniversary of the performance, we present the show during two special days.

About the ADO: ADO Theatre – Collective was founded on July 15, 2013 by actor and director Elmin Badalov. It is known as the first independent modern theatre in Azerbaijan. It works in different fields of art.

About the "Çıxış": Theater "Çıxış" was founded by the film and the theater director Imam Hasanov in 2018, March.

Ticket price: 10 AZN (can be purchased at all ticket kiosks in the city, online at iTicket.AZ, in Ganjlik Mall and 28 Mall shopping centers, and Asan Xidmet Centers).

Ticket sales points: https://iticket.az/az/point-of-sales

Seats available: 50
Address: 245 Mirzaaga Aliyev Street, Baku, AZ1014
How to find the theatre: www.ado.az/contact
Contact info: 
Tel: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Official website: ADO.AZ
Official pages:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre
____________________________

Название спектакля: Сады мечты
Время начала: 14-15/12/2018 (19:00)
Продолжительность: 60 минут
Возрастное ограничение: 10+
Автор пьесы: Парвиз Башардюст
Режиссер: Имам Гасанов
Композитор: Аяз Гамбарли
Актеры: Ильгар Джахангир, Рауф Шахсуваров
При поддержке: ADO theatre & Çıxış theatre

О спектакле: Две мужчины сбежали из психбольницы, чтобы осуществить свои мечты. Через этих персонажей, мы смотрим на себя как в зеркале и видим как мы растём, женимся, стареем, умираем. Но смогут ли они действительно реализовать свои мечты и хотят ли они этого?

Премьера этой трагикомедии состоялась в декабре 2013ого года. В рамках 5-летнего юбилея этого перформанса, мы специально покажем спектакль на протяжении двух дней.

О ADO театре: ADO Theatre – Collective был основан 15 июля 2013 г. актером и режиссером Эльмином Бадаловым. Известен как первый независимый современный театр в Азербайджане. Работает в различных формах искусства.

О "Çıxış" театре: Театр "Çıxış" был создан режиссером Imam Hasanov-ымю.

Цена билета: 10 AZN (можно приобрести во всех кассах города, на сайте iTicket.AZ, в торговых центрах «Гянджлик Молл» и «28 Mall», центрах Asan Xidmet).

Пункты продажи билетов: https://iticket.az/az/point-of-sales

Количество мест: 50
Адрес театра: Ул. Мирзаага Алиева 245, Баку, AZ1014
Как добраться: www.ado.az/contact
Контактная информация: 
Тел: 050 394 48 64 & 070 219 83 33 & 012 594 83 85
E-mail: [email protected]
Официальный вебсайт: ADO.AZ
Официальные страницы:
fb.com/adotheatre
instagram.com/adotheatre