Tayvanlı rejissorun bu minimalistik kadrlarla dolu filmində fəlsəfi dialoqlar, sürət kifayət qədər az olsa da, sevgini görüntülərlə göstərmək mümkün olur.
Əmlak satıcısı gənc qadın öz geniş evini sevgi görüşləri üçün istifadə edir. Bir gün o açarı itirir və onu cavan bir oğlan tapır, bununla da onun evində qalmaq qərarına gəlir. Evin digər açarını isə qadından başqası, təsadüfi məşuqu oğurlayır və onu öz məqsədləri üçün istifadə edir. Bir-biriylə rastlaşan iki oğlan aralarında evin istifadəsi ilə bağlı sövdələşməyə girməlidirlər...