"Dərin çaylar" (Rusiya, 2018) 
Filmin müddəti: 75 dəq.
Rejissor: Vladimir Bitokov

Yüksək dağlıq ərazisində, çayın sahilində bir ailə yaşayır, onlar yaşamaq üçün gündəlik mübarizə aparmaq məcburiyyətindədirlər. Hər gün meşədə ağır ağac kəsimi, təbii fəlakətlərlə mübarizə, qonşularla davamlı qarşıdurmalar – bunları bu ailə məharətlə həll edirlər. Bir gün bədbəxt hadisə baş verir, ailə başçısının üzərinə ağac düşərək həlak olur. Onun iki böyük oğlu, bir neçə il bundan əvvəl qaçan kiçik qardaşından kömək istəmək qərarına gəlirlər...

Film kabarda dilində rus dili subtitrləri ilə nümayiş olunacaq

18 dekabr, saat 19:00
Giriş sərbəstdir

_________
"Глубокие реки" (Россия, 2018)
Продолжительность фильма: 75 мин. 
Режиссёр: Владимир Битоков

Высоко в горах, на берегу бурной горной реки, живет семья, вынужденная ежедневно бороться за свое выживание. Каждодневный тяжелый труд лесорубов, постоянная борьба со стихиями, непрекращающиеся конфликты с соседями – все преодолимо для этой семьи. Но однажды на отца падает дерево. Семья лишается кормильца. Двое старших сыновей принимают решение позвонить младшему брату, сбежавшему несколько лет назад, с просьбой помочь...

Фильм будет показан на кабардинском языке с русскими субтитрами

18 декабря, в 19:00 
Вход свободный

_________
Deep Waters (Russia, 2018)
Duration: 75 min.
Director: Vladimir Bitokov

A stark landscape, unforgiving surroundings, gruelling work, and intense conflicts within the family circle – a vicious circle, the burden of which is only accentuated by the return of the youngest brother, who is to take the place of his sick father in this family of lumberjacks. Under the watchful eye of Aleksandr Sokurov comes another searingly vivid and visually remarkable debut with profound humanistic appeal.

The film will be shown in Kabardians language with Russian subtitles

December 18, 7 pm.
Free admission