2 pərdəli balet

Kompozitor: İohann Ştraus

Dirijor: - Cavanşir Cəfərov

Libretto müəllifi:  Liya Sabitova

Tamaşanın müddəti: 1 saat 30 dəq

Tipı:klassik

İştirak edirlər: Nigar İbrahimova,Gülağasi Mirzəyev,Ayan Eyvazova,Aydın Mustafayev,Cəmilə Kərimova,Aydın Əhmədli, ,Leyla Nərimanzadə,Dinara Yenaliyeva,Samirə Məmmədova,Timur Oduşev