Çoxsaylı şəxsiyyət pozğunluqlarının oğrusu və terrorçu-əlil cənab Şüşə köhnə rəqiblərinə -   zədə almış yeniyetmə-qız Keysi və superqəhrəman Devid Dannaya çıxır.