Yüksək məbləğ müqabilində kvest oynamaq üçün gizli təşikatdan dəvət alan və bir-birinə nabələd olan altı nəfər, uğuru sınaqdan keçirməyi qərar alırlar. Amma tezliklə bəlli olur ki, onları oyuna heç də təsadüfi seçməyiblət, şərtlər elə də   zərərsiz deyil və onları tamamilə real təhlükə gözləyir. Oyuna qoyulan isə, onların öz həyatıdır.