Mariyanın dostları yoxdur, hətta valideynləri belə onu uğursuz hesab edir. Öz sirləri və nisgillərini yalnız, qəlbinin zülmət tərəfinitəcəssüm etdirən güzgüdəki əksinə etibar edir. Bəs əgər Mariya öz iblislərinin ətrafa buraxarsa və onlar onun gizli arzularını gerçəkləşdirərlərsə, Mariyanın həyatı necə dəyişəcək?