Qüdrətli qallar qədim vaxtlardan gücü böyük qocanın hazırladığı sirli içkidən götürürdülər.  Amma gözlənilmədən bəla gəldi, hörmətli druid ağacdan düşür və hər iki ayağını sındırır.  İndi Asteriks və Obeliksi, yeni druid tapmaq üçün səfər gözləyir. Bu layiqli druid gizli iksirin reseptini dərk etməlidir.