Vilyam Şekspir. “III Riçard”

Yaş həddi:16+

Quruluşçu rejissor – Cənnət Səlimova Xalq Artisti Tamaşa vicdan hissindən məhrum, taxt-taca sahib olmaq üçün doğmalarını belə öldürməkdən çəkinməyən, cinayətləri ilə ad çıxaran, səhnəyə gah Stalin, gah Hitler kimi çıxan qozbel, qolu iflic III Riçardın hərisliyindən bəhs edir. Riçardın məhv etdiyi insanlar gözünə görünür. Onlar xahiş edirlər ki, qılıncını yerə qoysun, daha nahaq qan tökməsin. Onu vicdanlı olmağa səsləyənlərə: “Vicdan boş şeydri!”-deyən Riçard hətta: “Cənnətə olmasa da, Cəhənnəmə irəli!”- deyib insanları ölümə sürükləyir. Bu qan-qadaya xalqın içindən çıxmış, qəhrəman, ağllı, təmkinli, həm də çox cəngavər bir igid - Riçmond son qoyur. O, ölkədə bütün sahədə ədaləti bərpa edir və xalqının xilaskarına çevrilir.