Bir insanın gözlənilməz sevincləri və ümidlərinin puça çıxması barədə əhvalat.