Marmot gününə düşən qız, gizli manyakı axtarmaq üçün daldabal ölümünü yaşamağa məcbur olur.