Varlı və bacarıqlı musiqiçi üçün heç də bu işə yaraşmayan mühafizəçi tuturlar. Toni "Boşboğaz" – masa alətlərindən istifadə edə bilməyən və sirr saxlaya bilməyən yekəpərdi. Amma o, yumruqları ilə çox gözəl işləyə bilir. Bu səyahət hər ikisinin həyatını həmişəlik dəyişəcək.