İnkassator avtomobilinin cəsarətli qarət olunması şəhərdə ən səs-küylü cinayət hadisəsi olur. Əsas sirri – pulların harada gizlədilməsini – qarışıqlıq zamanı sağ qalan yeganə cinayətkar aydınlaşdıra bilər. Lakin bir məsələ var: o, bütünlüklə yaddaşını itirib.