Sayt qaydaları

Saytın və mobil tətbiqetmənin bu İstifadə Şərtləri (bundan sonra Qaydalar) İnternetdə {{domaine} ünvanı və onun alt alt adları / alt domenləri ilə: *. {Domaine}, WEB saytı, IOS və Android tətbiqetməsindən istifadə münasibətlərini tənzimləyir. burada "*" hər hansı bir etibarlı ad ola bilər (bundan sonra "Sayt") CitySites MMC (bundan sonra - Şirkət) və Sayt İstifadəçisi (bundan sonra "İstifadəçi" adlanır). İstifadəçi Saytda qeydiyyatdan keçmiş bir şəxs, eyni zamanda qeydiyyat prosedurundan keçməmiş, lakin ən azı bir dəfə Saytın səhifələrini ziyarət etmiş bir şəxsdir.

Saytda bir şəxsin qeydiyyatı, bir şəxs tərəfindən Saytda hər hansı bir xidmətin və / və ya xidmətin istifadəsi (qeydiyyat prosedurundan keçməmişlər də daxil olmaqla), habelə Saytda hər hansı bir məlumatın, fotoşəkillərin, elanların, şərhlərin yerləşdirilməsi razılığın təsdiqidir bu Qaydalara sahib bir istifadəçinin və şərtlərinə tam əməl etmək öhdəliyi. İstifadəçilərə heç bir xüsusi bildiriş vermədən qaydalar Şirkət tərəfindən dəyişdirilə bilər. Qaydaların ən aktual versiyası həmişə aşağıdakı ünvanda olan səhifədə yerləşir:{Domaine}

İstifadəçi həm mesajlarının mətni, həm də bütün məlumatlar, məlumatlar, elanlar, proqramlar, musiqi, səslər, şəkillər, qrafika, video, mesajlar və digər materiallar (bundan sonra - materiallar) üçün tam məsuliyyət daşıdığını başa düşür və qəbul edir. dərc edilmiş və ya Saytda xüsusi olaraq təqdim olunmuşdur. İstifadəçi Saytdan istifadə edərək təhqiramiz, yararsız və ya mübahisəli materialları görə biləcəyini anlayır. Sayt İstifadəçisi üçüncü şəxslərin hüquqlarına hörmət etməyə, İnternetin qurulmuş ənənələrinə və etikasına riayət etməyə, Saytın imkanlarından əxlaq normalarına zidd olan məqsədlər üçün sui-istifadə etməməyə razıdır.Saytda hər hansı bir təklif, o cümlədən daşınmaz əmlakla bağlı əməliyyatların elanları yerləşdirilərkən İstifadəçi qiyməti yalnız qrivnalarda göstərir. (və ya onun ekvivalenti - Avto, Daşınmaz əmlak?

Giriş seçərkən istifadəçi ərazilərin və yaşayış məntəqələrinin adlarını (o cümlədən, lakin yalnız: ölkələrin, bölgələrin, şəhərlərin, kəndlərin, kəndlərin adlarını), eyni zamanda onunla həmfikir olan adları istifadə etməməyi qəbul edir.

Saytdan istifadə etməməyi qəbul edir:

qanunsuz, zərərli, təhdid edən, əxlaqı təhqir edən, böhtan atan, müəllif hüquqlarını pozan, irqi, etnik, cinsi, sosial zəmində insanlara nifrət və / və ya ayrıseçkilik təbliğ edən materialların yerləşdirilməsi, ötürülməsi və ya başqa bir şəkildə yayımlanması;

yetkinlik yaşına çatmayanların hüquqlarının pozulması və / və ya onlara hər hansı bir şəkildə zərər verilməsi;

azlıqların hüquqlarının pozulması;

başqa bir şəxsin və ya bir təşkilatın və / və ya bir cəmiyyətin nümayəndəsini kifayət qədər hüquqları olmayan, o cümlədən şirkət işçiləri üçün, forumun idarəediciləri, Cəmiyyətin sahibi üçün təhrif etmək, habelə hər hansı bir qurumun görünüşü, xassələri və xüsusiyyətləri barədə yanlış fikir vermək. obyektlər;

İstifadəçinin qanunla və ya hər hansı müqavilə münasibətlərinə görə təqdim etmək hüququ olmayan etibarsız olan materialları göndərmək, ötürmək və ya başqa bir şəkildə yayımlamaq;

hər hansı bir patent, ticarət nişanı, ticarət sirri, müəllif hüquqları və ya digər mülkiyyət hüquqlarına və / və ya üçüncü tərəfin müəllif hüquqları və əlaqəli hüquqlarına təsir göstərən materialların göndərilməsi, ötürülməsi və ya başqa bir şəkildə yayımlanması;

xüsusi bir şəkildə icazə verilməyən reklam məlumatları, spam, "piramidalar", "xoşbəxtlik məktubları" göndərmək, yaymaq və ya başqa bir şəkildə yayımlamaq;

viruslar və ya digər kompüter kodları, faylları və ya proqramlarını pozan, məhv edən və ya məhdudlaşdıran, hər hansı bir kompüterin və ya telekommunikasiya avadanlıqlarının və ya proqramlarının işləməsini məhdudlaşdırmaq, icazəsiz girməyə icazə vermək, eləcə də seriya kimi hər hansı bir materialı yükləmək, göndərmək, ötürmək və ya yayımlamaq üçün başqa bir yol. kommersiya proqram məhsulları və onların nəsil üçün proqramlar, giriş, parol və ödənişli icazəsiz giriş əldə etmək üçün digər vasitələr üçün nömrələr İnternet, eləcə də yuxarıda məlumata birləşdirən haqqında m resursları;

tətbiq olunan yerli, dövlət və ya beynəlxalq qanunların qəsdən və ya təsadüfən pozulması;
kobud və təhqiredici ifadələr və təkliflər olan birinin ünvanına elektron poçt göndərmək, göndərmək;
pornoqrafik material olan elektron poçt göndərmək, ötürmək.

Şirkət aşağıdakı hüquqlara malikdir:

İstifadəçi, Veb-də hər hansı bir təklifi, habelə qrivnadan başqa hər hansı bir valyutada ifadə olunan qiyməti göstərməklə, əmlak əməliyyatları barədə elanları yerləşdirdikdə, Şirkət istifadəçinin təkliflərini müstəqil olaraq düzəltmək və istinad etmək hüququna malikdir. Ukraynanın mövcud qanunvericiliyinə uyğunluq;
Saytı öz istəyi ilə dəyişdirmək;
İstifadəçilərə pullu və pulsuz xidmətlər göstərmək (bundan sonra - Xidmətlər);
bu qaydalara birtərəfli qaydada dəyişiklik etmək;
Xidmətlərin dəyərini və növlərini, müddətlərini dəyişdirmək; İstifadəçinin Saytda yayımladığı materialları, bu Qaydaların şərtlərinə cavab vermədiyi təqdirdə, Cəmiyyətə və ya üçüncü şəxslərə zərər verə bilərsə, onları redaktə və ya silmək;
İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını emal etmək, habelə İstifadəçinin Saytda yayımladığı və ümumi istifadədə olan materiallardan istifadə etmək, xüsusən şirkətin tərəfdaşlarının veb saytlarında reklam materialları, yazı materialları hazırlamaq üçün;
İstifadəçinin əlavə razılığı olmadan bu Qaydaları tətbiq etmək üçün bu Qaydalara əsasən istifadəçidən alınan hüquqları üçüncü tərəflərə ötürmək; İstifadəçi 6 ay ərzində Saytdakı şəxsi hesabından istifadə etmirsə, Şirkət istifadəçinin hesabını xəbərdarlıq etmədən silmək hüququna malikdir;
İstifadəçi bu Qaydaların pozulduğunu etiraf edərsə və ya İstifadəçi digər İstifadəçilərdən birdən çox şikayət almışsa, Şirkət hallar açıqlanana qədər İstifadəçinin hesabını bağlamaq hüququna malikdir.istifadəçidən başqa bir istifadəçinin yarıtmaz hərəkətləri barədə şikayət daxil olduqda, o cümlədən: yalnış (qeyri-dəqiq) məlumatların yerləşdirilməsi, üçüncü şəxslərin müəllif hüquqlarının pozulması və ya bu Qaydaları pozan digər istifadəçinin digər hərəkətləri ilə əlaqədar, Şirkət bu istifadəçinin razılığı ilə pozuntunu aradan qaldırmaq hüququna malikdir. , şikayətinin qanuni olduğuna dair sübutları, mənbəyini, habelə digər məlumatları şikayətini alan digər istifadəçiyə ötürmək;
anonim şərh və yazıları silmək.

Şirkət etibarlı və müvafiq məlumatların Veb saytında yerləşdirilməsini hər cür şəkildə təşviq etmək öhdəliyini götürür. Şirkət Ukrayna qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla mesajların məxfiliyini və Sayt istifadəçiləri haqqında məlumatların məxfiliyini təmin edir. Şirkət üçüncü tərəflərin Saytda yerləşdirdiyi məlumatların düzgünlüyünə, dəqiqliyinə, detallığına və ya tamlığına zəmanət verə bilməz. Bununla əlaqədar, İstifadəçi Cəmiyyətin heç bir məsuliyyət daşımadığı ilə razılaşır:

Saytın pozulmasına görə;
Saytın işində hər hansı bir səhv üçün;
təbiətindən, mənşəyindən, nəticələrindən və səbəb olduğu səbəblərdən asılı olmayaraq birbaşa və ya dolayı zərər üçün. Buraya Sayt vasitəsilə obyektlərin əldə edilməsi xərcləri, mənfəət, müştərilər və ya məlumat itkisi və bu Saytın ziyarət edilməsi və ya onu ziyarət edə bilməməsi nəticəsində yaranan hər hansı digər maddi itkilər, habelə bu Saytda birbaşa və ya dolayı yolla əldə edilən hər hansı bir məlumata güvən səbəb olur;

Saytın xidmətindən istifadə zamanı, o cümlədən mobil rabitə və digər telekommunikasiya vasitələrindən istifadə zamanı yaranan hər hansı bir şəxsə ziyan, ziyan, məlumat itkisi və ya hər hansı digər zərər vurması üçün;
İstifadəçi tərəfindən Sayta əlavə edilmiş və ya başqa bir şəkildə Cəmiyyətə ötürülən, tətbiq olunan qanuna (müəllif hüququ daxil olmaqla) uyğun olmayan material dərc etməklə İstifadəçi tərəfindən müəllif hüquqları və digər hüquqlarının pozulmasına görə.

Cəmiyyətin xidmətlərindən istifadə edərək, İstifadəçi bu Qaydalara, tətbiq olunan qanuna, habelə İstifadəçi üçün göstərilən Xidmətlərin göstərilməsi üçün zəruri olan əlavə tələblərə əməl etməyə razıdır. İstifadəçi hər hansı bir qanun pozuntusuna yol verərsə (o cümlədən, lakin bununla məhdudlaşmamaq üçün: Veb səhifədə yalan məlumat yerləşdirmək), habelə bu cür tövsiyələrin alınmasından iki təqvim günü ərzində şirkətin bu cür pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələrinə əməl edilməməsi, Şirkət istifadəçiyə bu cür xidmətlərin göstərilməsini dayandırmaq, yalnış məlumatları Saytdan çıxartmaq və istifadəçiyə bu xidmətlər üçün ödədiyi vəsaiti qaytarmamaq hüququna malikdir. Cəmiyyətin pozuntuların aradan qaldırılması ilə bağlı tövsiyələri bu pozuntu törətmiş İstifadəçiyə telefon və / və ya qeyd zamanı istifadəçinin göstərdiyi ünvana elektron formada məktub göndərməklə göndərilir.

Saytda qeydiyyata alınması və onun xidmətlərindən sonrakı istifadəsi məqsədi ilə İstifadəçi, şirkətə, şəxsi əlaqələrinin etibarlılıq müddəti ilə məhdudlaşmayan, Ukraynanın qüvvədə olan qanunvericiliyinə uyğun olaraq şəxsi məlumatlarını istifadə, saxlama və emal etmək hüququ verir və Cəmiyyətə belə şəxsi məlumatların sonrakı işlənməsi barədə istifadəçiyə məlumat verməmək hüququ verir.

Sayt, habelə bununla əlaqədar istifadə olunan proqram, məxfi məlumatlar və / və ya tətbiq olunan əqli mülkiyyət qanunları ilə qorunan məlumatlar ola bilər. Xüsusilə, Saytda təqdim olunan əmtəə nişanları, faydalı modellər, rəsmlər, ixtiralar, sənaye nümunələri və sənədlər, eləcə də Sayt üçün yaradılan elementlərin hamısı əqli mülkiyyət hüququ ilə qorunur. Şirkət Saytda sorğu etmək hüququndan başqa heç bir lisenziya və ya hüquq vermir.Saytda təqdim olunan sənədlərin hər hansı bir nüsxəsi və ya istifadəsi qəti qadağandır, sənədlər yalnız məlumat məqsədləri üçün, şəxsi və şəxsi istifadə üçün, ya da Cəmiyyətin xüsusi icazəsi ilə çoxalma və ya nüsxə çıxarıldıqda.Proqramı kopyalamaq, onu dəyişdirmək, törəmə əsərlər yaratmaq, konsepsiyasını və ya nizamını dəyişdirmək - və ya mənbə kodunu hər hansı bir şəkildə (qanunla icazə verilən hallar istisna olmaqla) kəşf etmək və ya satmaq, köçürmək, lisenziyalaşdırmaq, dəyişdirmək və ya ötürmək qadağandır proqram sahibi.Xüsusilə proqramı dəyişdirmək və ya dəyişdirilmiş proqram təminatından istifadə etmək qadağandır, lakin yalnız xidmətə icazəsiz giriş əldə etmək və ya Şirkət tərəfindən təmin ediləndən fərqli bir interfeys vasitəsilə Sayta daxil olmaq üçün deyil.

İstifadəçi bu Qaydaları, üçüncü şəxslərin hüquqlarını və / və ya tətbiq olunan qanunu pozduqda və bununla da Cəmiyyətə hər hansı bir zərər verərsə, bu İstifadəçi Cəmiyyətin ilk tələbi ilə vurduğu zərəri tam olaraq Kompensasiya etməyə borcludur.

Hörmətlə
sayt rəhbərliyi {domaine}!