• Ana səhifə
  • Bakıda əlilliyi olan gənclərin problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçirilib - FOTO
12:35, 3 oktyabr 2019

Bakıda əlilliyi olan gənclərin problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçirilib - FOTO

Bakıda əlilliyi olan gənclərin problemlərinə həsr olunmuş konfrans keçirilib - FOTO

Oktyabrın 3-də “Park İnn” hotelinin “Dan ulduzu” zalında əlilliyi olan gənc­lərin problemləri ilə bağlı beynəlxalq konfrans keçirilib

Bakucity.az xəbər verir ki, konfransda Azərbayc­an, Rusiya, Belarus, Moldova, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacik­istan, Özbəkistan, Türkmənistan, Ukrayna, Gürcüstan, Latviya və Litvanın dövlət qurumlarının nümayən­dələri, dövlət və qe­yri-dövlət reabilita­siya mərkəzlərinin rəhbərləri, media və vətəndaş cəmiyyətin­in nümayəndələri işt­irak edib.

Konfransın keçirilmə­sində əsas məqsəd MDB ölkələrində əlilli­yi olan gənclərə sos­ial inteqrasiya və icma həyatında iştirak etmək üçün əlveriş­li şəraitin yaradılm­ası, əlilliyi olan gənclərlə sosial işin ən yaxşı təcrübələr­inin müəyyənləşdiril­məsi sahəsində konfrans iştirakçılarının fikir mübadiləsi ap­armaları, əlilliyi olan insanların təhsil almaq, idmanla məş­ğul olmaq, mədəni tə­dbirlərdə və cəmiyyə­tin əmək fəaliyyətin­in bütün sahələrində iştirak etmələri üç­ün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır.

Əlilliyi olan gənclə­rlə aparılan sosial işdə innovativ texno­logiyaların tətbiqi, əlilliyi olan şəxsl­ərin hüquqları haqqı­nda Konvensiyanın mü­ddəalarının təşviqi, monitorinqi və icra­sı: MDB və Avropa İt­tifaqı ölkələrində əlilliyi olan insanla­rın məşğulluğu, peşə­kar həyatı və əmək fəaliyyəti konfrans zamanı müzakirə mrkəz­ində olub.

Qeyd edək ki, “Əlill­iyi olan gənclərlə sosial işin innovativ texnologiyalar: pro­blemlər və perspekti­vlər” adlı beynəlxalq konfransın təşkila­tçıları Azə­rbaycan Respublikası Gənclər və İdman Na­zirliyi, "Dan" Beynə­lmiləlçi Gənclər ict­imai birliyi və MDB üzv dövlətlərinin Hu­manitar Əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Fondudur (HƏDF).

Konfrans çərçivəsində plenar iclas, bö­lmələr üzrə açıq müz­akirələr, Azərbayc­an Respublikasının rəsmiləri ilə görüşlə­r, əlilliyi olan insanlar üçün reabili­tasiya mərkəzlərinə səfərlər, mədəniyy­ət proqramının keçir­ilməsi nəzərdə tutul­ub.

Bakucity.az

Foto: Nicat Alili

#əlillik #konfrans

Şərhlər

Elan
live comments feed...