Saytda reklam

Pullu elanlar
İstənilən mövzuda ödənişli elan yerləşdirin, təklifinizə çevik cavab alın.
Xidmət Müddət Qiymət
Tizerdə qeyd30 gün
14 gün
7 gün
3 gün
15 ₼
10 ₼
5 ₼
2 ₼
Siyahıda vurğulamaq 1 ay3 ₼
TOP-da yerləşdirmə30 gün
14 gün
7 gün
3 gün
5 ₼
3 ₼
2 ₼
1 ₼
Təcili etmək1 ay2 ₼