Aqronom

Məşğulluq
Tam gün
İş təcrübəsi
Bir ildən çox
Təəssüf ki, elan köhnəlmişdir
Aqronom

Tələblər:

- Kənd təsərrüfatında 2-5 il iş təcrübəsi
- İstixanalarla iş axınını təşkil etmək təcrübəsi
- Bağçılıq bitkilərinin becərmə üsullarını bilmək
- Aqronomiya (texnoloq, meyvə yetişdirmə) sahəsində təhsil üstünlükdür
- İşinizə məsuliyyət və sevgi

Məsuliyyətlər:

- Kənd təsərrüfatı işlərinin koordinasiyası və nəzarəti
- İş qrafikinə uyğunluğunun monitorinqi
- suvarma, alaq otlarını çıxarmaq, budama, əkin, bağlama, bağçılıq və qulluq
- Fidanlara, gübrələrə, bitki mühafizə məhsullarına ehtiyacın hesablanması
- Zərərvericilərə, meyvə bitkiləri xəstəliklərinə qarşı mübarizə texnologiyalarının tətbiqi.
- alma bitkilərinin məhsuldarlığını artırmağa yönəlmiş kənd təsərrüfatı tədbirlərinin hazırlanması və həyata keçirilməsi
- Fidan əkmək üçün torpağın hazırlanması işinin təşkili
- Torpaqdakı gübrələrin hazırlanması və tətbiqi üzrə işlərin aparılması
- Yığılmış məhsulların toplanması və saxlanmasının monitorinqi və təşkili
- İqtisadiyyatın inkişafı üçün uzunmüddətli və illik planların hazırlanmasında iştirak
- Komanda işləmək bacarığı

Müsabiqədən sonra maaş danışılacaq
Məlumat üçün 0773602221, 0124895183
E - mail : [email protected]
Rubrikalar
Kənd təsərrüfatı, veterinarlıq, aqrobiznes
Bayramlı Group
Hərəkət
SeçilmişlərəSeçilmişlərdən silmək