Native reklam

Native reklam saytımızın görünüşünə və funksiyasına zidd olmayan və istifadəçilərin ondan qaçmasına səbəb olmayan faydalı kontentin istifadəsidir. Vəzifəmiz istifadəçinin native məqaləni görməsindən sonra reklam haqqında təəssüratın yaranması, onun faydalılığını və təqdimatın yüksək keyfiyyətini təmin etməkdir.

Native reklam

 

Məqalənin cəlbedici formatı, o cümlədən redaktə ünsürləri, aktual vizualizasiya və texniki həllər istifadəçi ilə effektiv kommunikasiya yaratmağa imkan verir.

Native reklam, xüsusi olaraq, reklam kimi görünməmək üçün nəzərdə tutulub, buna görə də onu nəzərə almamaq çətindir. Bunun əvəzində, səhifənin məzmununun qalan hissəsi "məsləhətlər" şəklində görünür.

Nəyə görə marketoloqlar native reklamlara tədricən daha çox diqqət yetirirlər?

Native reklamlar yorğunluqla mübarizə aparır
Reklam yorğunluğu izləyicilər reklam görməkdən bezdikdə yaranır. Native reklam redaksiya kontentində gizlənən brendin reklamıdır. Buna görə də izləyicilər yorulmur.
Böyük istifadəçi marağı
İstehlakçılar native reklamın bir reklam forması olduğunu, lakin müştəri davranışına müsbət təsir göstərdiyini və maraq doğurduğunu bilir.
Native reklam işləyir
İstehlakçıları native reklama media reklamlarından 53 % daha çox baxırlar. Native reklam 18 % daha çox alış-veriş istəyi yaradır.

Qiymət cədvəli

 

Qiymət layihənin dizaynı, məzmunu və izləyicilərin cəlb olunmasına görə fərdi olaraq hesablanır.

Banner reklamı
Biznes kataloqda yerləşdirmə
Reklam məqalələri
Xüsusi layihələr
Şəhərin sosial şəbəkələrində reklam
Native reklam